Algemene voorwaarden

Hier kan je de algemeene voorwaarden downloaden

 • Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en transport.
 • Transportkosten : vanaf een bestelling van 25 euro btw excl.zijn de eerste 10 km GRATIS, anders 0.75 euro/km
 • Leveren en ophalen zijn beperkt tot het gelijkvloers (gelijkvloers betekent zelfde niveau als de straat).
 • Vermelde prijzen zijn geldig voor 1 activiteit (max 4 dagen). Indien langer, wordt een tweede huurperiode gestart.
 • Plakband, stickers, duimspijkers, nieten en schroeven op de ontleende artikelen is ten strengste verboden!
 • Bij diefstal zijn de kosten (twv de nieuwprijs) voor de huurder.
 • De artikelen worden steeds in goede staat geleverd. Mocht u toch een defect vaststellen, gelieve dit te laten weten binnen het uur na levering op het nummer 0474/510.868. Melding van schade na uw feest kunnen wij helaas niet meer aanvaarden.
  De huurder is uiteraard verantwoordelijk voor eventuele schade aan de artikelen en zal daarvoor een vergoeding betalen van de nieuwprijs van het beschadigde artikel. Ook stormschade valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.Bij stormweer kan de huurder en/of de verhuurder de reservering annuleren zonder kosten.
 • De gehuurde artikelen dienen bij het ophalen (op het aangevraagde leveringsadres) proper en gestapeld klaar te staan op een droge plaats.

 • Bestekken worden opnieuw per soort in de bakken geplaatst. Gelieve de glazen terug met de opening naar beneden (voet naar boven)in de bakken te plaatsen.
 • Voor niet gesorteerde serviezen worden extra kosten aangerekend, waarvan de klant zich op de hoogte gesteld heeft.(0,026 euro voor bestekken, 1 euro per bak glazen
 • Indien de verhuurder de artikelen zelf dient te plaatsen en/of op te ruimen, zal aan een tarief gerekend worden van 30 euro per persoon per begonnen uur.
  De prijzen van de tenten zijn plaatsing inbegrepen.
 • Bij annulatie minder dan een werkweek voor huurdatum wordt 25% van de totale huursom aangerekend.
  Bij annulatie binnen de 48 uur voor levering wordt de volledige huursom aangerekend. . Uitgezonderd bij stormweer.
  Betaling gebeurt contant, bij levering en/of plaatsing (op het aangevraagde leveringsadres).
  Uitzonderlijk voor breuk en/of tekorten.
  Breuk en/of tekorten worden aangerekend na afwas en controle.
 • Elke achterstalligheid van betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met zich mee, elke nalatigheidintrest van 12% per jaar, te dateren vanaf de eerste vervaldag van de factuur. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd
  Versie 13/02/2010 -  deze versie vervangt alle vorige
 • Volgende